Vergroot het bewustzijn over de aanwezigheid van, en verankering in, institutionele logica’s.

Bewustzijn over de eigen logica en die van collega medisch specialisten kan bijdragen aan het onderlinge begrip binnen maatschappen en vakgroepen. Daarnaast kunnen artsen die zijn verankerd in een hybride of bedrijfsmatige logica dienen als liaison zowel binnen medisch specialistische groepen als tussen artsen en het management. Het instrument dat in dit onderzoek is gevalideerd en gebruikt kan worden toegepast om verschillen in logica’s tussen medisch specialisten te identificeren.

Artsen die zijn verankerd in een hybride of bedrijfsmatige logica hebben de potentie om uit te groeien tot change agent.

Medisch specialisten die op grond van hun hybride of bedrijfsmatige logica in staat zijn om de verschillen tussen de medische logica en de bedrijfsmatige logica te overbruggen, hebben een potentie die acceptatie van de status-quo overstijgt. In plaats daarvan kunnen zij fungeren als change agents zowel binnen als buiten hun instelling. Voorbeeld hiervan zijn onder andere Gary Kaplan, directeur van het Virginia Mason Medical Center en Loek Winter, directeur van de MC Groep.

Gebruik logica’s, belangen en motivationele behoeften als criteria bij het ontwerp van de toekomstige positie van medisch specialisten in ziekenhuizen. 

In het kader van de huidige discussie over de positie van de medisch specialist na 2015, wijzen velen op de voordelen die verplicht dienstverband zou hebben voor de kosten van de gezondheidszorg en de bestuurbaarheid van ziekenhuizen. Dit onderzoek wees echter uit dat 80% van de artsen die op dit moment in maatschappen werken, dit verplichte dienstverband niet zien zitten. Op grond van deze en andere bevindingen uit dit onderzoek wordt aanbevolen om logica’s, belangen en motivationele behoeften mee te nemen als criteria bij het ontwerpen van de toekomstige positie van medisch specialisten in ziekenhuizen. Dit kan onnodige frictie en een verlies van ervaren en ondernemende medisch specialisten uit ziekenhuizen voorkomen.

De stap naar ondernemerschap brengt nieuwe afhankelijkheden die mogelijk additionele competenties of ondersteuning vereisen. 

Zoals op grond van dit onderzoek kan worden geconcludeerd zijn de drijfveren van artsen om te gaan ondernemen complex. Voor artsen die zijn verankerd in de logica van het medisch professionalisme van wie de intentie om te gaan ondernemen is getriggerd door ontevredenheid en een behoefte aan autonomie, is het belangrijk te onderkennen dat ondernemerschap nieuwe en andere afhankelijkheden met zich meebrengt. Een ondernemer zal echter nieuwe afhankelijkheden ervaren, ditmaal ten aanzien van andere invloedrijke actoren buiten de ZBC zoals zorgverzekeraars en banken die vergelijkbaar met het ziekenhuismanagement, verankerd zijn in een bedrijfsmatige logica. Om als ondernemer succesvol te zijn in het omgaan met deze actoren, kan het waardevol zijn om hierbij ondersteuning te zoeken dan wel te investeren in eigen competenties op gebieden als bedrijfsvoering, financiën en onderhandelen. Dit laatste geldt ook voor artsen die verankerd zijn in een bedrijfsmatige of hybride logica aangezien ook voor hen geldt dat de geneeskunde opleiding artsen slechts beperkt toerust met bovengenoemde competenties.