Verklein potentiële ontevredenheid onder medisch specialisten door het introduceren van gedeelde incentives 

Op basis van het onderzoek binnen ZBC’s werd geconcludeerd dat ontevredenheid onder medisch specialisten kan worden gereduceerd door het bieden van gedeelde incentives. Deze incentives bleken al eerder een positief effect te hebben op het functioneren van de organisatie en op onderlinge samenwerking. In dit onderzoek bleken gelijkgeschakelde belangen door gedeelde incentives binnen ZBC’s het cement waarmee ondernemende waarden werden ‘gelijmd’ op de logica van het medisch professionalisme. Er wordt verondersteld dat managers van ziekenhuizen kunnen bijdragen aan de onderlinge samenwerking door vergelijkbare incentives te introduceren.

… en ontwerp die incentives op basis van de  individuele structuur van belangen.

Gegeven de resultaten van zowel de interviews als de grootschalige meting, kunnen die gedeelde incentives worden ingericht op basis van de persoonlijke belangenstructuur van individuele medisch specialisten. Voor artsen die bijvoorbeeld de meeste waarde hechten aan werk-gerelateerde belangen zouden incentives elementen kunnen bevatten op het gebied van variëteit, specialisatie of onderzoek. Artsen die de werksetting belangrijk vinden zouden beloond kunnen worden door investeringen te bieden in faciliteiten of door het bieden van een rol bij het besturen van het ziekenhuis bij het realiseren van bepaalde organisatiebrede doelstellingen.

Verbeter het onderlinge begrip tussen artsen en ziekenhuismanagers door een proces in te voeren van socialisatie en sedimentatie voor (nieuwe) medisch specialisten en managers.

Betrokkenheid tijdens de oprichtingsfase en bij het bestuur van een ZBC is in essentie een sedimentatieproces die medisch specialisten die zijn verankerd in de medische logica, in staat stelt om zich elementen uit de bedrijfsmatige logica eigen te maken. Hierdoor ontstaat een hybride logica die geheel of gedeeltelijk overlapt met de hybride of bedrijfsmatige logica van het management. Op basis hiervan kan worden veronderstelt dat vergelijkbaar proces van sedimentatie voor medisch specialisten in ziekenhuizen kan bijdragen aan het verbeteren van de werkrelatie met het management binnen een ziekenhuis.

Recent onderzoek naar de transitie van arts in opleiding naar medisch specialist toont aan dat nieuwe specialisten vinden dat zij goed zijn voorbereid voor de klinische kennis en vaardigheden, maar dat zij zich onvoldoende voorbereid vinden op de benodigde meer generieke competenties zoals management en financiën. Het bevorderen van sedimentatie door het bieden van een socialisatie progamma door ziekenhuizen en ZBC’s met aandacht voor onderwerpen als leiderschap, samenwerking met management, lean management en financiën, kan positief bijdragen aan de dialoog en samenwerking tussen medisch specialisten en managers.

Ook voor managers geldt dat zij hun effectiviteit in de samenwerking met medisch specialisten binnen ziekenhuizen kunnen vergoten door elementen uit de medische logica te adopteren zoals expliciet uitgesproken aandacht voor de leidende rol van medisch specialisten binnen het zorgproces om daarmee een meer hybride logica te ontwikkelen.