Het is duidelijk dat ondernemerschap een moeilijk onderwerp is voor beleidsmakers die enerzijds trachten om verdere kostenstijgingen in de gezondheidszorg te beperken maar ook vernieuwing willen stimuleren. Als onderdeel van gereguleerde marktwerking is het van belang om ruimte te bieden aan ondernemende artsen die als doel hebben om de zorg te verbeteren met innovatieve concepten en behandelingen. Als markmeester is de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) verantwoordelijk voor het monitoren en veiligstellen van toegang en concurrentie. Vanuit die rol zou het suggesties kunnen doen met betrekking tot zorginkoopbeleid zoals dat wordt ontwikkeld door zorgverzekeraars. Eén van die suggesties betreft de invoer van een  standaard reservering voor ondernemerschap en innovatie als onderdeel van de totale contracteerruimte.

Maar ook zonder interventie door de NZA, zouden zorgverzekeraars een geoormerkt percentage van het totale zorginkoopbudget kunnen alloceren aan innovatieve en snel groeiende ondernemende initiatieven. Selectie van deze initiatieven kan plaatsvinden op basis van transparante en objectieve criteria toegepast op een non-discriminatoire wijze. Deze criteria kunnen elementen bevatten zoals de mate van innovatie, verwachte kosteneffectiviteit en de bijdrage aan het welbevinden van patiënten. Transparante communicatie over deze criteria kan helpen om latent ondernemerschap van artsen te richten op belangrijke gebieden, terwijl simultaan ruimte wordt geboden aan innovatief ondernemerschap dat een bijdrage kan leveren aan het duurzaam verbeteren van de gezondheidszorg in het algemeen en de kwaliteit van zorg aan de patiënt in het bijzonder.